اتمام موجودی

اتمام موجودی

اسپری کنترل نهایی کارماکر

Finish Control

اسپری کنترل نهایی کارماکر مخلوطی از حلال های مناسب می باشد که جهت زدودن گریس، روغن، واکس و بقایای پولیش از روی رنگ به کار می رود. این محصول را می توان در موارد زیر استفاده نمود:
• قبل از اجرای نانو سرامیک و واکس بدنه خودرو: آماده سازی مناسب سطح رنگ اولین قدم در دستیابی به پوششی با حداکثر کیفیت و ماندگاری میباشد. اسپری کنترل نهایی کارماکر به طور موثر موم های قدیمی، روغن، گریس و باقی مانده های پولیش را که مانع هرگونه پوشش جدید می شوند، پاک می کند و سطح را برای ایجاد پوششی ماندگار آماده می نماید.
• در طول فرآیند پولیش کاری: این محصول با حذف مواد اضافی پولیش و تمیز نمودن سطح، تشخیص هرچه آسان تر عیوب هولوگرام را به ویژه در خاتمه عملیات پولیش کاری امکان پذیر می سازد.
اسپری کنترل نهایی کارماکر مخلوطی از حلال های مناسب می باشد که جهت زدودن گریس، روغن، واکس و بقایای پولیش از روی رنگ به کار می رود. این محصول را می توان در موارد زیر استفاده نمود:
• قبل از اجرای نانو سرامیک و واکس بدنه خودرو: آماده سازی مناسب سطح رنگ اولین قدم در دستیابی به پوششی با حداکثر کیفیت و ماندگاری میباشد. اسپری کنترل نهایی کارماکر به طور موثر موم های قدیمی، روغن، گریس و باقی مانده های پولیش را که مانع هرگونه پوشش جدید می شوند، پاک می کند و سطح را برای ایجاد پوششی ماندگار آماده می نماید.
• در طول فرآیند پولیش کاری: این محصول با حذف مواد اضافی پولیش و تمیز نمودن سطح، تشخیص هرچه آسان تر عیوب هولوگرام را به ویژه در خاتمه عملیات پولیش کاری امکان پذیر می سازد.

155.000تومان

پکیج پیشنهادی